Likvidace vozidel Praha 6

Likvidace vozidel Praha 6. Zabýváme se ekologickou likvidací všech osobních vozidel, dodávek i motocyklů. Vozidlo odtáhneme také z Prahy 6. Bez prodlení Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, bez kterého nelze vyřadit vozidlo z evidence motorových vozidel.

Odtah zdarma z těchto městských částí:

 • Ruzyně
 • Břevnov
 • Liboc
 • Vokovice
 • Veleslavín
 • Střešovice

Jak postupovat při likvidaci vozidla?

 • Kontaktujte nás na tel. čísle +420 602 888 446.
 • Domluvme si termín, který Vám nejvíce vyhovuje pro odtah Vaše autovraku k ekologické likvidaci
 • Přijedeme a odtáhneme Vaše vozidlo k nám, kde vozidlo ekologicky zlikvidujeme
 • Zdarma Vám vystavíme Protokol o ekologické likvidaci vozidla, který Vám předáme hned při odtahu
 • Odhlásíte své vozidlo z evidence vozidel na příslušném úřadě. Dnes je již možné vozidlo odhlásit na libovolném dopravním inspektorátu.
 • Zrušíte svou pojistnou smlouvu o povinném ručení u příslušné pojišťovny

Seznam dokladů, které jsou nutné k ekologické likvidaci:

Ke správné a rychlé likvidaci Vašeho vozidla je třeba si připravit 2, resp. 3 dokumenty:

 1.  platný občanský průkaz (pokud je vozidlo vlastněno firmou, tak je nutné doložit oprávnění k podnikání či živnostenský list) – abychom mohli zkontrolovat, zda majitel uvedený v technickém průkazu je totožný s Vámi (osobou dle OP)
 2.  technický průkaz vozidla (tzv. velký techničák)
 3. plná moc – v případě, že nám vůz nemůžete předat osobně, ale musíte tím pověřit jinou osobu (která není uvedena jako majitel v technickém průkazu)

______________________________________________________________